De generelle indstillingskriterier til Almene Fagpriser 

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles til Almene Fagpriser? Bemærk at Almene Fagpriser er udskudt til 2021. Nærmere dato er ved at blive fundet. 


Alle med tilknytning til boligorganisationen – beboere såvel som ansatte – kan indstille projekter. For at et projekt kan indgå i fagpriserne, skal det være gennemført i Danmark og have været aktivt i løbet af de seneste tre år. Har projektet været indstillet til fagpriserne i 2017, skal der være sket nævneværdige udvikling i projektet siden da. Det skal opfylde alle generelle kriterier samt mindst et af de fagspecifikke kriterier.

De generelle kriterier til Almene Fagpriser:

Eksempelværdi
Projektet har relevans for andre i branchen og erfaringerne kan overføres og anvendes af andre boligorganisationer.

Positivt bidrag til verdensmålene
Udførelse eller selve projektresultatet udgør et positivt bidrag til FN’s verdensmål. Det kan fx være specifikke miljøtiltag, effektiviseringer, forbedring af livsvilkår, styrkelse af beboerdemokratiet etc.

Når I indstiller et projekt, skal I redegøre for hvilke af FN’s 17 verdensmål, som projektet bidrager til og kunne forklare hvorfor og hvordan.

Skal skabe resultater
Projektet har skabt eller vil ende ud i konkrete resultater. Dette skal kunne påvises eller som minimum sandsynliggøres.

Når I indstiller jeres projekt, skal I desuden anføre tre stærke argumenter for, hvorfor netop jeres projekt fortjener at blive nomineret og dermed gå videre til den endelige afstemning.

Indstillingskriterier

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles til fagpriserne?
Alle med tilknytning til boligorganisationen – beboere såvel som ansatte – kan indstille projekter. For at et projekt kan indgå i fagpriserne, skal det

– være gennemført i Danmark

– have været aktivt i løbet af de seneste tre år. Har projektet været indstillet til fagpriserne i 2017, skal der være sket nævneværdige udvikling i projektet siden da.

– opfylde alle generelle kriterier samt mindst et af de fagspecifikke kriterier

Læs mere om de generelle kriterier her:

Læs om de fagspecifikke indstillingskriterier: