Om Almene Boligdage 2020 

Almene Boligdage er hele den almene boligsektors event. Her samles ansatte og valgte fra boligorganisationer landet over for at dele viden og inspiration om aktuelle tiltag og projekter, som bidrager til udviklingen af lokalområder og velfærdssamfundet. 


Fællesskaber – Sammen Om Et Endnu Bedre Liv

I år tager Almene Boligdage afsæt i den almene sektors rolle som en samarbejdsorienteret samfundsaktør, der udvikler velfungerende og bæredygtige løsninger til sektoren og til velfærdssamfundet.

Programmet vil derfor bestå af aktiviteter og indslag, som alle har fokus på, hvordan nye måder at arbejde og samarbejde på kan skabe merværdi i boligorganisationerne og boligområderne.

Temaet Fællesskaber dækker over de samarbejder, der opstår mellem almene boligselskaber, private, offentlige og civilsamfundsaktører, som har et fælles mål om at udvikle løsninger, der resulterer i endnu bedre liv for vores beboere og er til gavn for lokalområdet og velfærdssamfundet.

Aktiviteterne på Almene Boligdage beskæftiger sig med områderne:


Boligsocialt arbejde
Boligsocialt arbejde styrker det sociale liv i et boligområde og løfter den enkelte beboer gennem medindflydelse og deltagelse. I det boligsociale arbejde skaber vi sammen gode lokale løsninger, der går på tværs af sektorer og organisationer.

Boligsocialt arbejde styrker det sociale liv i et boligområde og løfter den enkelte beboer gennem medindflydelse og deltagelse.


Byudvikling og bæredygtighed
Den almene sektor skaber arbejdspladser og grøn omstilling, når vi energirenoverer og bygger nye almene boliger. Vi renoverer, bygger nyt og bidrager til energieffektive og innovative løsninger. I rollen som bygherre sigter vi mod omkostningseffektive og miljø- og klimabevidste løsninger. Samtidig bidrager almene bebyggelser til nogle af de bedste boligbyggerier i dansk arkitekturhistorie.


Effektiv drift 
Driften af de almene boliger skal være kendetegnet ved effektivitet og høj kvalitet i administration og drift. Vedligeholdelse af bygningerne og boligområ­derne er til gavn for både beboerne og samfundet. Samtidig indebærer den almene model, at driftspersonalet kan være med til at skabe tryghed og fremme fæl­lesskabet i boligafdelingerne.

Målet med effektivisering af den almene sektor er derfor, at beboerne i de almene boligområder får mest mulig værdi for huslejekronerne – fornuftig kvalitet til den rigtige pris.


Frivillighed og engagement 
Den almene sektor har et stort foreningsdemokrati, der giver hver enkelt beboer mulighed for at få indflydelse på egen bolig og eget boligområde – og ofte også hele bydelens udvikling. Vores beboerdemokrater træffer beslutninger i fællesskab og om fællesskaber. Frivillighed, engagement og foreningsfællesskab er derfor vigtigt for vores velfærdssamfund.