Proces for fagpriserne

De fem fagkategorier er: nybyggeri, renovering, drift, sociale indsats og beboerdemokrati. Bemærk at Almene Fagpriser er udskudt til 2021. Nærmere dato er ved at blive fundet. 


Indstilling
Alle med tilknytning til boligorganisationen – beboere såvel som ansatte – kan indstille projekter. Det kan være et projekt, som I selv er involveret i, eller det kan være et projekt, som I kender til, men uden at I nødvendigvis selv har været aktive. Indstillingsperioden for Almene Fagpriser offentliggøres efter den nye dato for Almene Boligdage 2021 er fastlagt. Nærmere information følger her på siden.

Nominering
På baggrund af indstillingerne vil et fagpanel herefter vurdere hvilke projekter, der skal nomineres til priserne. Under hver kategori vil der blive nomineret tre projekter. De nominerede projekter offentliggøres i løbet af august.

Afstemning
De nominerede projekter vil blive offentliggjort efterfølgende og vinderen fundet i forbindelse med Almene Boligdage i 2021. De omkring 1.200 konference-deltagere stemme på deres favorit indenfor hver af de fem kategorier. Det projekt i hver kategori, som opnår flest stemmer, vinder fagprisen og hyldes til prisfesten. 

Indstillingskriterier

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles til fagpriserne?
Alle med tilknytning til boligorganisationen – beboere såvel som ansatte – kan indstille projekter. For at et projekt kan indgå i fagpriserne, skal det

– være gennemført i Danmark

– have været aktivt i løbet af de seneste tre år. Har projektet været indstillet til fagpriserne i 2017, skal der være sket nævneværdige udvikling i projektet siden da.

– opfylde alle generelle kriterier samt mindst et af de fagspecifikke kriterier

Indstillingsperioden for Almene Fagpriser offentliggøres efter den nye dato for Almene Boligdage 2021 er fastlagt. Nærmere information følger her på siden.

Læs mere om de generelle kriterier her:

Læs om de fagspecifikke indstillingskriterier: